ฉบับที่ 306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลำปรุ (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม) /23-เม.ย.-2564