ฉบับที่ 311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพิบูลละเอียด ซอย12/4 ถึง 12/6 /23-เม.ย.-2564