ฉบับที่ 310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือซอยที่ 1 หลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี) /23-เม.ย.-2564