ฉบับที่ 307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 2/2 /23-เม.ย.-2564