ฉบับที่ 327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3 /30-เม.ย.-2564