ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารซักล้าง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) / 6-พ.ค.-2564