ฉบับที่ 341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักล้าง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /11-พ.ค.-2564