ฉบับที่ 342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) /11-พ.ค.-2564