ฉบับที่ 343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ /11 พ.ค. 2564