ฉบับที่ 344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) /13-พ.ค.-2564