ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยากูล) / 13-พ.ค.-2564