ฉบับที่ 356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยทรายเงิน /17-พ.ค.-2564