(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า พร้อมระบบสารณูปโภค บริเวณถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /20-พ.ค.-2564