ฉบับที่ 372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) /24 พ.ค. 2564