ฉบับที่ 378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเกาะ ซอย 19 /25-พ.ค.-2564