ฉบับที่ 364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 90,000 กิโลกรัม /25 พ.ค. 2564