ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 90,000 กิโลกรัม / 25-พ.ค.-2564