ฉบับที่ 398 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /4 มิ.ย. 2564