ฉบับที่ 414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยลำปรุ (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม) /8 มิ.ย. 2564