ฉบับที่ 416 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 2/2 /8 มิ.ย. 2564