ฉบับที่ 420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุรนารี (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ) /14-มิ.ย.-2564