ฉบับที่ 429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) /18 มิ.ย. 2564