ฉบับที่ 432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุรนารี (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ) /23-มิ.ย.-2564