ฉบับที่ 435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 /25-มิ.ย.-2564