1. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 6 อัตรา สมัคร 1 ถึง 7 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ถนนสืบศิริ 0 4 4 3 5 5 2 6 5 -7

2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 10 อัตรา สมัคร 1 -7 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ถนนเดชอุดม 0 4 4 2 0 5 3 5 3 -5

3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อัตรา สมัคร 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว 0 4 4 4 1 6 9 4 7

4.สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 6 อัตรา สมัคร 1 – 7 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์บริการ TOT ตึกหลังชั้น 2) ถนนสืบศิริ 0 4 4 3 5 3 4 4 0 – 1

5. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนรักงานราชการเฉพาะกิจ นักวิชาการแรงงาน 8 อัตรา