ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อสารโพลีอลูมีเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 165,000 กิโลกรัม / 9-ก.ค.-2564