ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ซอย 1 ถึง ท้าวสุระซอย 2 / 16-ก.ค.-2564