ฉบับที่ 476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล) /16 ก.ค. 2564