ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยากูล) / 16-ก.ค.-2564