ฉบับที่ 483 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/12 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 19 /20 ก.ค. 2564