ฉบับที่ 482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬา ซอย 5 /20 ก.ค. 2564