ฉบับที่ 489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 25 /21 ก.ค. 2564