ฉบับที่ 509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ซอย 1 - ท้าวสุระซอย 2 /2 ส.ค. 2564