– ประกาศรับสมัรบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล /7 ก.ย. 2564​