ฉบับที่ 609 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 (ครั้งที่ 2) /23 ก.ย. 2564