ฉบับที่ 748 ประกวดให้เอกชนประมูลเช่าห้องจำหน่ายสินค้าในสถานรขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนครราชสีมา แห่งที่ 1 /18 ต.ค. 2564