ฉบับที่ 819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควยคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 18 รายการ /9 พ.ย. 2564