ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้ออาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) / 12-พ.ย.-2564