ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 / 12-พ.ย.-2564