- ฉบับที่ 841 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /18-พ.ย.-2564