ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) / 25-พ.ย.-2564