- ฉบับที่ 912 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /3-ธ.ค.-2564