ฉบับที่ 913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (แอลกอฮิลล์ทำความสะอาดมือชนิดเจล (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /30 พ.ย. 2564