- ฉบับที่ 927 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร /17-ธ.ค.-2564