ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ / 21-ธ.ค.-2564