- ฉบับที่ 933 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /23-ธ.ค.-2564