ฉบับที่ 932 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /24 ธ.ค. 2564