- ฉบับที่ 937 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร /5-ม.ค.-2565