- ฉบับที่ 35 ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม) ตำแหน่งคนงาน (ปัด/กวาด) /13-ม.ค.-2565