ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ / 14-ม.ค.-2565